CAT · ESP

 
Fes ara la teva compra on-line Fes ara la teva compra on-line
 
Carns Bassó

TRACTAMENT de DADES per a POTENCIALS CLIENTS

Clàusula informativa:


“En nom de CARNS I EMBOTITS J. BASSÓ, S. L., tractem la informació que ens facilita amb el fi d’enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, e-mail o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l’empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat. Les dades no es cediran a tercers salvo en els casos en que existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre com la nostra empresa està tractant els seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a els fins que van ser recollides”

RESPONSABLE : CARNS I EMBOTITS J. BASSÓ, S. L.
NIF: B17430117
C/Collsacabra, 2
17007 GIRONA
Tel.: 972 225 252

FINALITAT : Gestionar serveis a clientes.

LEGITIMACIÓ: Relació negocial i/o contractual .

BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades  no cedirà en cap cas les seves dades personals. Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. DESTINATARIS: Salvo prescripció legal no cedim dades a tercers, només a empreses proveïdores de software que ens permeti la gestió ordinària de les dades.

DURACIÓ: El que legalment es prescrigui a les diferents normatives.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals, a la mateixa direcció electrònica que li facilitem per a poder exercir els seus drets.

DRETS: Vostè podrà exercir els seus drets ARCO d’accés, rectificació , cancel·lació i/o oposició, així com el dret a l’"oblit" i portabilitat. Vostè pot dirigir-se a la nostra direcció de correu electrònic : qualitat@carnsbasso.com; o bé, a la nostra direcció postal adreçant-se al Responsable del Fitxer de la nostra empresa.

INFORMACIÓ: En compliment de la normativa vigent sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció dels missatges promocionals, en compliment del REGLAMENT UE del Parlament i del Consell 679/2016 i LSSI 34/2002.


Carns i Embotits J.Bassó, SL · c/ Collsacabra 2 · Tel. 972 22 52 52
17007 Girona · jbasso@carnsbasso.com

Nota Legal

Nom Carns i Embotits J.Bassó, SL
NIF B17430117
Adreça C/ Collsacabra 2
17007 Girona (Spain)
Telèfon + 34 972 22 52 52
Web www.carnsbasso.com
Adreça electrònica jbasso@carnsbasso.com
Dades del registre Registre Mercantil de Girona
Tom 760, foli 70, fulla Gi 14621